Usługi

80 lat ZE Łódź Teren

ze-lodzZakład Energetyczny Łódź Teren S.A., obchodzi jubileusz 80 lat, dobrze byłoby uświadomić sobie, że na te osiemdziesiąt lat składa się ogromny bagaż doświadczeń. Należy zatem zatrzymać się na tym. Choć początki firmy to końcówka drugiej Rzeczypospolitej, powstawała ona na sporym doświadczeniu lat dwudziestych, poprzedniego wieku. Okresu wewnętrznych podziałów, problemów…, różnej mentalności ukształtowanych w nas, przez okupantów. To czas międzynarodowej pomocy staremu europejskiemu narodowi, który powracał do życia w swojej odzyskanej państwowości.

Dziś firma opiera się na ludziach młodych z domów, zaangażowanych w polskie nadzieje. Dlaczego? Bo na czymś się oprzeć musi. Inaczej każda firma zwiędnie, jak nie podlewany kwiat lub jak to bywało zmienimy się w chwast, który zawsze znajdzie formę przeżycia. Obecnie pracujący w swej większości, pamiętają PRL. Różnie pamiętają ten peerel, że wspomnę piszącego te słowa, oraz tego, który współtworzył SOR Energetyk (Sprawa Operacyjnego Rozpoznania).

Rok jubileuszowy może podzieli nas na dwie firmy, włączy w większy organizm, (wezwanie rynku), który musi dostosować się do globalizacji. Nie zapominamy przy tym, że na 80 lat (to symboliczna rocznica), składa się wiele firm – formalnych bytów, które w ciągu historii odpowiadały na potrzeby czasu. Nasze świętowanie to także satysfakcja z tego, że dane mam było włączyć się w sztafetę elektryfikacji miast, wisi i… komputerów.

Prezes powołał zespół i polecił mu przygotować propozycje obchodów naszego jubileuszu. Grupa osób, pracowników naszej firmy podejmie pracę, poświęci się zadaniu przez wiele, wiele godzin. Wykona ogromną robotę, poda nam i naszym Gościom konkretne dobra. My je skonsumujemy. Zespół wykona pracę, firma da pieniądze.

Firma dajemy ludziom energię. Dajmy ją też sobie, podzielmy się nią z kolegą, koleżanką. Jak to zrobić? Po pierwsze uczestniczyć w organizacji: spotkań, imprez, konferencji, pielgrzymek, konkursów. Wziąć w nich udział. Przede wszystkim jednak zobaczyć siebie samego w nowym świetle. Na czas, który w firmie zostawiliśmy, a który bezpowrotnie minął. Co nam dał i co my możemy jeszcze dać np. młodym pracownikom. Jak w miarę bezboleśnie wyeliminować stare grzechy i nie popaść w nowe.