Publicystyka

Wywiad gospodarczy – rynek

wywiad gospodarczyZatory finansowe, nieuczciwi kontrahenci, profesjonalne grupy zajmujące się wyłudzaniem towarów i usług, a nawet oszuści posługujący się fałszywymi dokumentami są zmorą dzisiejszego biznesu. Bez względu na skalę prowadzonych interesów każda działalność spotkała się z tego typu praktykami.
W trosce o ich interesy klientów na rynku pojawił się wywiad gospodarczy. Świadczące go firmy oferują usługi gwarantując rzetelną obsługę każdego zlecenia oraz podjęcie się nawet trudnych, odrzucanych przez inne firmy zleceń.
Każde zlecenie jest niepowtarzalne, dlatego też do każdego klienta podchodzi się indywidualnie, dopasowując metody działania do specyfiki powierzonego nam zadania. Często zapewniają drobiazgową analizę problemów i profesjonalne podejście do ich rozwiązania, a także maksymalną dbałość o dobro firmy klienta.

Do najczęściej spotykanych usług wywiadu gospodarczego należą:

  • Kontrola kontrahenta – nadzór stały, czasowy, kontrole jawne i dyskretne, kontrola kwalifikacji, życiorysu, referencji, karalności, opinii w środowisku, powiązania ze światem przestępczym, jeśli charakter pracy na to pozwala osobista kontrola wcześniejszych dzieł, w uzasadnionych przypadkach wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kontrahenta. Na życzenie aktualne fotografie, informacje o sytuacji rodzinnej oraz inne.
  • Nadzór nad inwestycją – zgodność stanu deklarowanego z rzeczywistym, kontrola wykonania pod kątem zgodności z prawem i treścią umowy, przeznaczenia przekazanych środków, kontrola referencji wykonawcy, zakresu prac przekazanych podwykonawcom, jakości wykonania usług, stanu prawnego wykonawcy, daty rozpoczęcia działalności, wcześniejszych dokonań, osoby właściciela współwłaścicieli, siedzib przedsiębiorstwa, zakładów produkcyjnych, lokali, stanu wyposażenia, praw własności do gruntów, obiektów, opinii w środowisku, kontrahentów podmiotu, oraz innych odpowiednich do profilu zlecenia informacji.
  • Kontrole wewnętrzne – w przedsiębiorstwach, oddziałach, przedstawicielstwach terenowych, jawne i dyskretne, w każdym zakresie (kontrola kadry, stanu osobowego, wypełniania obowiązków, stanu surowców, towarów), każdej branży.
  • Analiza powiązań – firm, osób.

Firm oferujących usługi w zakresie wywiadu gospodarczego oraz nadzoru nad przeprowadzanymi inwestycjami jest coraz więcej. Oferują kontrolę stanu faktycznego kontrahentów, ich stanu finansowego, majątkowego, prawa własności do nieruchomości, opinii w środowisku oraz innych specyficznych informacji. Na życzenie dołączają dokumentację fotograficzną. Zazwyczaj nie ograniczają się do kontroli formalnej wyznaczonego celu lecz zawsze zdobyte informacje potwierdzają metodami operacyjnymi podczas rekonesansu w terenie.

Decydując się na usługi wywiadu gospodarczego powinniśmy zorientować się czy otrzymamy kompleksowy pakiet informacji dotyczący konkretnego celu. Celem może być przedsiębiorstwo, instytucja lub osoba kontrahenta. Poza kwestiami formalnymi na życzenie powinny być dostarczane inne niestandardowe dane, a także testowanie uczciwości i lojalności kontrahentów.
Wykonawcami wywiadu gospodarczego są w większości osoby doświadczone wieloletnią służbą w wydziałach operacyjnych różnych służb mundurowych.