Handel

Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej

zbozeCentrala Nasienna Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej jest jedną z czołowych polskich firm handlowo – nasiennych. Początki działalności Spółki to rok 1950r. Wówczas powstał pion nasienny w dawnym województwie wrocławskim, z którego następnie na skutek zmian w 1976r. wyodrębniono jako oddział Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna w Środzie Ślaskiej. W roku 1990 oddział ten zyskał pełną samodzielność, a w wyniku komercjalizacji w 2001r. utworzono jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Główna siedziba firmy znajduje się w Środzie Śląskiej. Ponadto do spółki należą wyspecjalizowane Zakłady Przerobu Nasion w Środzie Śląskiej i Oleśnicy oraz ich filie w Kobierzycach, Wołowie i Oławie.

Jako firma nasienna swoją działalność koncentruje na produkcji i obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym roślin rolniczych. Zgodnie jednak z potrzebami swoich klientów systematycznie poszerza i uzupełnia gamę oferowanych produktów. Aktualnie obejmuje ona także nawozy sztuczne, środki ochrony roślin oraz pasze dla gołębi.

Jakość

Zaufanie i zadowolenie polskiego rolnika to od lat niezmiennie cel działalności firmy. Dlatego szczególny nacisk kładziony jest na jakość oferowanych produktów. W tym celu wypracowano sprawne mechanizmy kontroli, które służą realizacji wysokich wymagań jakościowych stawianych produktom firmowanym znakiem Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
Podstawą weryfikacji odmian dostępnych w firmie są wyniki badań niezależnych instytucji jak Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) czy regionalne Zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Centrala Nasienna Sp. z o.o. prowadzi także własne badania przydatności poszczególnych odmian do warunków glebowo – klimatycznych na terenie całego kraju. Każda partia nasion poddawana jest badaniom elektroforetycznym sprawdzającym czystość genetyczną odmian.
Nad produkcją polową materiału siewnego czuwa doświadczony zespół profesjonalistów, który starannie dobiera producentów oraz służy fachową radą i wsparciem w zakresie agrotechniki od siewu aż po zbiór. Proces technologiczny przerobu nasion podlega ciągłemu minitoringowi, a wszystkie produkty objęte są surowym systemem kontroli laboratoryjnej.
Dbałość o jakość traktowana jako główne wyzwanie dla spółki. Do tego zobowiązuje hasło „POLSKA FIRMA – EUROPEJSKIE STANDARDY„.