Publicystyka

Jak ocenić wiarygodność biznesową firmy w Chinach – kluczowe aspekty weryfikacji firm?

trademarkEkspansja firmy na rynek chiński i nawiązanie współpracy z kontrahentami z Państwa Środka może być niezwykle korzystnym krokiem w rozwoju biznesu. Nie sposób jednak zapomnieć o tym, że decyzja ta niesie za sobą również pewne ryzyko. W celu jego zminimalizowania kluczowe jest dokładne sprawdzenie wiarygodności biznesowej potencjalnego partnera. W tym artykule omawiamy najważniejsze aspekty związane z możliwościami sprawdzenia firmy w Chinach oraz metodami weryfikacji jej wiarygodności.

Sprawdzenie firmy w Chinach – dlaczego to ważne?

Newralgiczną częścią każdej wymiany handlowej z Państwem Środka, która narażona jest jednocześnie na największe ryzyko, pozostaje z pewnością wybór zaufanego producenta. Zadanie to okazuje się szczególnie wymagające w sytuacji, gdy firma prowadzi biznes z Polski, nie mogąc bezpośrednio uczestniczyć we wszystkich etapach tego procesu. W takim przypadku dokładne sprawdzenie firmy w Chinach staje się kwestią priorytetową w trakcie planowania biznesu na rynku chińskim.

Współpraca handlowa z Chinami wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu przepisów i wyśrubowanych regulacji, które nierzadko okazują się bardziej wymagające niż te obowiązujące na gruncie europejskim. Mimo to przedsiębiorcy z Polski nadal powinni zachowywać ostrożność, uprzednio zabezpieczając się przed ryzykiem oszustwa ze strony chińskich partnerów biznesowych. Właśnie w tym celu niezbędna jest weryfikacja chińskiego znaku towarowego.

Jak sprawdzić partnera biznesowego z Chin?

Aby zweryfikować wiarygodność chińskiego partnera, w pierwszym kroku warto zacząć od sprawdzenia, czy domniemana firma dostawcy z Państwa Środka została faktycznie zarejestrowana w tamtejszym urzędzie. Sam fakt posiadania przez firmę strony internetowej czy też jej obecność w popularnych serwisach B2B okazuje się bowiem dalece niewystarczający i bynajmniej nie stanowi jeszcze wiarygodnego dowodu na to, że przedsiębiorstwo zostało formalnie zarejestrowane.

Dlatego w interesie importera chcącego wejść we współpracę z chińską firmą pozostaje wyegzekwowanie od potencjalnego partnera kopii jego licencji biznesowej. Po otrzymaniu wglądu do tego dokumentu, należy sprawdzić przede wszystkim, czy zawarte w nim dane są zgodne z rzeczywistością, zwracając uwagę także na termin ważności licencji. Zdarzają się bowiem sytuacje, że chińska firma wprawdzie posiadała w przeszłości niezbędną licencję, która nie została jednak przedłużona. Warto na to uważać, a w przypadku stwierdzenia nieważności pozwolenia – wybrać innego dostawcę.

W celu sprawdzenia firmy w Chinach można posłużyć się także popularnymi serwisami B2B. Niektóre z nich pozwalają bowiem na wyszukiwanie wyłącznie tych producentów z Chin, którzy uzyskali pozytywną weryfikację ze strony niezależnych instytucji. Nie wyczerpuje to oczywiście całości procedury weryfikacyjnej, ale daje gwarancję, że licencja biznesowa wybranego dostawcy oraz jego adres są prawdziwe.

Chcąc zyskać całkowita pewność, że wybrana firma z Chin jest autentyczna, a biznes z nią bezpieczny, niezbędne jest wsparcie ze strony profesjonalnej firmy. Doświadczony pośrednik, który działa na miejscu w Chinach, może bowiem przeprowadzić kompletną analizę potencjalnych dostawców, wykluczając w ten sposób ryzyko wejścia we współpracę z nierzetelnymi partnerami. Profesjonalny raport o chińskiej firmie zawiera wiele cennych i zweryfikowanych informacji, w tym m.in.:

  • potwierdzoną nazwę firmy z Chin wraz z jej pełnym adresem i informacją o formie prawnej;
  • dane prawne reprezentanta firmy;
  • dane kontaktowe;
  • rok założenia firmy;
  • przedmiot działalności;
  • kapitał zakładowy, struktura udziałów wraz z danymi wspólników;
  • numer firmy z rejestru przedsiębiorców i numer podatkowy;
  • powiązania kapitałowe firmy;
  • informację o ewentualnym zaleganiu firmy ze sprawozdaniami finansowymi;
  • odpowiedź na pytanie, czy potencjalny partner figuruje w rejestrze firm nierzetelnych.