Przemysł

Polskie Huty Stali OnLine

Konsolidacja hut

hutaMożliwość konsolidacji hut i stworzenia Polskich Hut Stali otworzyła ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali. Pierwszym krokiem do połączenia hut było powołanie w dniu 30 listopada 2001 r. jednej osoby na stanowisko prezesa Zarządu Huty Katowice S.A. i prezesa Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A.

W dniu 6 maja 2002r. utworzono Polskie Huty Stali S.A. – jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Powstała ona poprzez wniesienie akcji czterech spółek: Huty Katowice S.A, Huty im. T. Sendzimira S.A., Huty Florian S.A. i Huty Cedler S.A.

Celowość utworzenia takiej firmy potwierdzają światowe trendy w organizacji i zarządzaniu hutnictwem.

Stworzona z czterech dotychczas niezależnych hut organizacja „Polskie Huty Stali”, ze względów formalnych, mogła rozpocząć działalność jako holding, a nie koncern, gdyż w momencie tworzenia firmy w Hucie Sendzimira trwało otwarte postępowanie układowe, co uniemożliwiało podejmowanie jakichkolwiek decyzji w zakresie majątku. Natomiast podstawowy majątek Huty Katowice był zajęty pod kredyt konsorcjalny. Obie te przeszkody zostały usunięte. W Sendzimirze doszło do ugody z wierzycielami, zaś dług Huty Katowice został wykupiony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. obligacjami Skarbu Państwa.

Pod koniec 2003 r. holding ArcelorMittal wykupił udziały w Polskich Hutach Stali, stając się ich jedynym właścicielem.

Obchodząc 10-lecie działalności w Polsce, ArcelorMittal Poland wydał okolicznościową broszurkę, z której można wyczytać, że w ciągu tych lat firma zainwestowała w Polsce ponad 5 mld zł i wyprodukowała 50 mln ton stali. Wydała ponad 12 mln zł na projekty z dziedziny odpowiedzialności biznesu, w tym ponad 40 laboratoriów multimedialnych w szkołach. Zasadziła pół miliona drzew.