Przemysł

Energetyka niekonwencjonalna od CIBET

Wind TurbinePrzedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne CIBET Sp. z o.o. powstało w roku 1988 i od samego początku prowadzi działalność ukierunkowaną na doradztwo techniczne w dziedzinie ciepłownictwa i energetyki. W dobie szybko rosnących cen paliw kopalnych oraz dyskusji na temat ochrony środowiska coraz większą rolę w zaopatrzeniu energetycznym zaczyna odgrywać energetyka niekonwencjonalna a w szczególności odnawialne źródła energii (OZE).

OZE to w szczególności:

 • Energia biomasy
  • Biomasa stała (np. zrębki i odpady drzewne, słoma)
  • Biomasa gazowa (np. biogaz rolniczy, gaz wysypiskowy)
 • Energia wiatru (elektrownie wiatrowe)
 • Energia Słońca (np. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
 • Energia Ziemi (np. geotermalne systemy grzewcze)
 • Energia wody (np. małe elektrownie wodne)

Rozwój inwestycji OZE

Do niedawna inwestycje z wykorzystaniem OZE pomimo ich niewątpliwych zalet ekologicznych były ekonomicznie nieopłacalne i z tego powodu nie były realizowane na szerszą skalę.
Dziś na skutek dogodnych uwarunkowań politycznych stają się opłacalną alternatywą w zaopatrzeniu w ciepło i energię elektryczną.

Działalność CIBET Sp. z o.o. w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • Consulting w zakresie wykorzystania i inwestowania w OZE
 • Analizy wykonalności i opłacalności inwestycji energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem OZE
 • Projekty optymalizacji systemów grzewczych i energetycznych z wykorzystaniem OZE np. dla
  • gospodarstw rolnych
  • małych i średnich zakładów przemysłowych
  • budynków biurowych
  • gmin

W ramach naszej działalności w tym zakresie współpracujemy z wieloma znanymi i renomowanymi dostawcami urządzeń z kraju i zagranicy oraz z wieloma instytutami badawczymi.