Publicystyka

Szkolenie sektora hotelarskiego

TrainingPo raz pierwszy za pieniądze z Unii Europejskiej firma turystyczna przeszkoli branżę turystyczną… Od maja tego roku rusza nabór na nowe szkolenia przeznaczone dla sektora hotelarskiego..

Dzięki dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy zapłacą dziesięciokrotnie mniej niż wynosi rynkowa cena za tego typu szkolenie. Niewątpliwym atutem jest także fakt, iż szkolenia będą prowadzone przez wieloletnich praktyków z branży, a więc profesjonalistów znających temat od przysłowiowej podszewki.

Turystyka to nadal jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki rynkowej. Wg GUS udział gospodarki turystycznej w PKB na przestrzeni lat 2011-2014 wyniósł odpowiednio 6,7%, 7,4%, 6,4% i 6,1%.

Rynek hotelarski w Polsce również wykazuje stałą dynamikę rozwoju. W 2014 roku liczba hoteli wzrosła o 4% w porównaniu do 2013 (liczba miejsc noclegowych o 5%), a do kwietnia 2016 roku o kolejne 12%. Rośnie zatem wartość sektora. W latach 2012-2014 nastąpił znaczący wzrost zysku netto: od straty w wysokości 3,89 mln złotych (w 2012 roku) do zysku w kwocie 305,33 mln złotych (w 2014 roku). Liczby mówią same za siebie.

Wraz ze wzrostem dochodów w branży hotelarskiej rośnie potrzeba podnoszenia kwalifikacji kadr oraz inwestowania w nowe technologie. Wymaga tego dynamika rozwoju międzynarodowego rynku usług hotelarskich, zmieniające się standardy i trendy na świecie oraz rosnące potrzeby nowych pokoleń turystów. Wszystko to mobilizuje do ciągłego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zarówno kadr menedżerskich jak i personelu średniego szczebla.

Bardzo ważną role we właściwym rozwoju branży odgrywają nowe technologie. Unia Europejska zwraca na tę tematykę szczególną uwagę przeznaczając pokaźne środki nie tylko na informację o nowych możliwościach, lecz przede wszystkim na wdrażanie i stosowanie najnowszych osiągnięć technicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich hotelarzy Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. podjęła kolejną inicjatywę zmierzającą do podwyższenia jakości usług turystycznych w Polsce. Od maja 2016 roku rusza nabór na szkolenia pod tytułem „Rozwój przemysłu hotelarsko-turystycznego poprzez szkolenie kadr w wykorzystaniu nowoczesnych technologii”. Szkolenie odbędzie się w ośrodku nad jeziorem Powidzkim (szczegóły wkrótce). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.