Publicystyka

ISO 14000 – Standard zarządzania środowiskowego

Informacje

iso 14000ISO 14000 to seria norm międzynarodowych dotyczących zarządzania środowiskowego. Aktualna norma wydana została w 2004 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005.
Jak twierdzi organizacja ISO: „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych”.
Norma ISO 14001 przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.
Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe – cykl Deminga.
Posługując się cyklem
„plan – Planuj -> do – Wykonaj -> check – Sprawdź -> act – Działaj”.
ISO 14001 określa najważniejsze wymagania w zakresie identyfikacji, nadzorowania
i zarządzania aspektami środowiskowymi w dowolnej organizacji oraz sposoby zarządzania całym systemem i jego doskonalenia. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji.

Adresaci/Zastosowanie

Można je stosować w każdej organizacji i w dowolnym miejscu.

Cel/Zalety Wdrożenia

Minimalizacja liczby odpadów oraz optymalne wykorzystanie energii.
Ograniczenie kosztów ubezpieczenia.
Uzyskanie certyfikatu zapewnia możliwość wykorzystania go w marketingu firmy – poprawia wizerunek w oczach klientów i pracowników.

Sprawdź również czym jest ISO 9000.
Zobacz też od kogo wymagany jest biały certyfikat.