Przemysł

Stalowe elementy konstrukcyjne od Pol Necks

konstrukcje pol necksFirma Pol Necks sp. z o.o. została utworzona 29 stycznia 1993 roku.
Aktualnie spółka posiada w Toruniu własne obiekty na terenie o powierzchni ok. 3 ha – powierzchnia produkcyjna wynosi prawie 6000 m2. Kapitał zakładowy firmy wynosi obecnie 3 500 000 złotych, zatrudnia 159 pracowników ( dane z dnia 2003-10-17).

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja stalowych elementów konstrukcyjnych oraz strzemion, usługa cynkowania ogniowego oraz sprzedaż resorów i strzemion francuskiej firmy Colaert S.A.S..
Zakład uzyskał akceptacje odbiorców ze Skandynawii (np. Bankverket – Szwedzkie Koleje Państwowe, Onninen AB – Hurtownia Techniczna) oraz z Francji (Colaert S.A.S).
Pol-Necks sp.z o.o. wdrożyła system zapewnienia jakości ISO 9001:2000 oraz wdraża system jakości ISO/TS 16949/QS 9000.

System jakości

Wymogi rynku i klientów ( z krajów skandynawskich, głównie ze Szwecji ) zadecydowały, że Zarząd spółki Pol-Necks podjął decyzję aby opracować i wdrożyć System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9002. Aktualnie SZJ spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2000 oraz norm ISO/TS 16949 i QS 9000 ( etap wdrażania ).
System Zarządzania Jakością został przygotowany wg harmonogramu ( 96-04-24 ), który obejmuje wdrożenie 21 procedur.
Obecnie po aktualizacji ( ISO 9001:2000 ) i dodatkowych wymaganiach przemysłu motoryzacyjnego ( ISO/TS 16949 i QS 9000 ) w spółce obowiązuje 27 procedur.
Procedury zebrane są w Podręczniku Jakości ( QUALITY HANDBOOK ), natomiast instrukcje w 4 tematycznych katalogach.
Dokumentem prezentującym politykę jakości oraz opisującym zasady funkcjonowania Systemu Jakości w spółce Pol-Necks jest Księga Jakości ( QUALITY MANUAL ).

Audit certyfikacyjny został przeprowadzony w czerwcu 1999r, po którym spółka uzyskała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002, obecnie ISO 9001:2000 przyznany dnia 12.07.2002 przez Bureau Veritas Quality International ( BVQI ) z akredytacją Deutscher Akkreditierungs Rat ( DAR ).
Data pierwszej certyfikacji ( nadania ): 22 lipca 1999r. Certyfikat nr 112455.

Stosowany System Jakości powoduje, że w linii produkcyjnej naszej firmy każdy wyrób podlega ścisłej kontroli, od dostawy materiału aż do zakończenia finalnych czynności wytwarzania, kontroli i wysyłki do odbiorcy.
Pol-Necks sp. z o.o. dostarcza tylko wyroby, które w pełni spełniają potrzeby zarówno oczekiwania Klienta zarówno pod względem jakości jak i terminu dostaw oraz gwarantuje właściwą obsługę Klienta w zakresie sprzedaży i świadczonych usług.
Każdy pracownik odpowiada za realizację polityki jakości na swoim stanowisku.
Polityka jakości jest ukierunkowana na stałą poprawę jakości, zdefiniowaną jako określone cele, które są w sposób ciągły rejestrowane i regularnie aktualizowane.
Realizacja polityki jakości opiera się na spełnianiu wymagań normy EN ISO 9001:2000 oraz norm ISO/TS 16949 i QS 9000.
Pracownicy wykonujący prace spawalnicze posiadają uprawnienia licencyjne nadane i corocznie sprawdzane – potwierdzone przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV ( Det Norske Veritas ).

Działalność produkcyjna

Przedmiotem działalności spółki stanowi wytwarzanie, handel, usługi na rachunek własny lub w pośrednictwie w zakresie:
Produkcji wyrobów technicznych w szczególności metalowych elementów konstrukcyjnych dla:

 1. napowietrznych sieci elektroenergetycznych,
 2. urządzeń łączności,
 3. elektrycznych sieci trakcyjnych,
 4. budownictwa,
 5. urządzeń transportowych.

Cynkowania ogniowego niskotemperaturowego i wysokotemperaturowego.
Sprzedaż resorów i strzemion firmy Colaert.
Przedstawicielstwo handlowe firmy Colaert S.A.S. Francja.

Najwyższe kierownictwo spółki Pol-Necks zobowiązuje się do podjęcia działań zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.Realizacja tego celu opiera się na:

 • Działaniach mających wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego opartego na wymaganiach normy ISO 14001:1996
 • Zobowiązaniu do dążenia spółki do działalności zgodnej z właściwymi spółce uregulowaniami prawnymi
 • Działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w swej działalności i procesach występujących w spółce.

Polityka Środowiskowa jest udokumentowana, oraz udostępniona dla wszystkich zainteresowanych stron.

Oferta

Cynkownia ogniowa umożliwia wykonywanie pokryć w:

 • Technologii niskotemperaturowej dla konstrukcji stalowych o maksymalnych wymiarach 3m x 1,3m x 1,5m
 • Technologii wysokotemperaturowej z zastosowaniem wirówki umożliwiającej również wykonywanie powłok cynkowych na elementach z gwintem zewnętrznym oraz na małych detalach ( np podkładki )

Wyposażenie cynkowni ogniowej stanowią m.in.:

 • Wanny do odtłuszczania, trawienia i oczyszczania,
 • Stacjonarny piec indukcyjny firmy AJAX o mocy 200kVA z wanną ceramiczną,
 • Suwnica z zespołem wciągników,
 • Dźwig z wirówką,
 • Linia chłodząca z transportem taśmowym.

Pol Necks produkuje konstrukcje spawane, elementy odkuwane ( w tym również gwinty zewnętrzne wykonywane metodą wyciskania gwintów ), wyposażenie do słupów elektroenergetycznych ( w tym również odciągi linowe ). Standardowe wyposażenie stanowią maszyny do obróbki metali:

 • Prasy kuźnicze z podgrzewaniem indukcyjnym metali
 • Wyciskarki do gwintów
 • Prasy do wykrawania kształtu i przebijania otworów
 • Automaty spawalnicze
 • Piły tarczowe, ramowe i taśmowe do cięcia kształtowników
 • Nożyce uniwersalne i gilotynowe
 • Frezarki, tokarki, szlifierki
 • Urządzenia do śrutowania i piaskowania
 • Linia obróbki cieplnej

Spółka gwarantuje wykonanie oraz kontrolę wyrobu na zgodność z odpowiednimi normami i przepisami oraz wymaganiami klienta, stosując do produkcji tylko materiały posiadające właściwe certyfikaty lub przeprowadzając badania specjalne materiału na wejściu.
Część wykonywanych wyrobów jest obrabiana cieplnie – przy zastosowaniu pieców z atmosferą ochronną ( firmy Ipsen ) oraz tradycyjnych pieców.
Większość wykonywanych wyrobów jest zabezpieczona powłoką cynkową, przy zastosowaniu szwedzkiej technologii cynkowania ogniowego.
Wykwalifikowani pracownicy, posiadający stosowne szkolenia i dopuszczenia ( szwedzkich i polskich towarzystw ) gwarantują dotrzymanie wysokich wymogów jakościowych.

Firma Pol Necks produkuje strzemiona do mocowania resorów w ciężkich pojazdach transportowych. Najwyższą jakość i bezpieczeństwo wykonanych strzemion zapewnia między innymi bardzo dobre wyszkolenie pracowników oraz nowoczesne urządzenia wyposażone w cyfrowe sterowniki i rejestratory parametrów procesów technologicznych. Do wykonywania strzemion wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie: cięcia, znakowania, toczenia, gwintowania, płaszczenia, wyginania, obróbki cieplnej i zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wykonywane przez Pol Necks strzemiona spełniają najwyższe wymagania wytrzymałościowe i geometryczne wykonania złącz gwintowanych dla przemysłu motoryzacyjnego. Elastyczność naszego procesu produkcyjnego pozwala produkować partie od 1 sztuki do każdej ilości uzgodnionej z klientem.