Przemysł

Wytwornice pary STIGEN

wytworniceSTIGEN jest wiodącym w Europie producentem specjalistycznych urządzeń wytwarzających parę czystą stosowaną do różnych procesów i technologii.

Przepływowe wytwornice służą do wytwarzania pary o różnych parametrach ciśnienia i wilgotności. Nadają się zarówno do pracy ciągłej, jak też do pokrywania nagłego zapotrzebowania na parę technologiczną z powtarzającymi się okresowo przerwami. Mogą pracować samodzielnie, w zestawach lub w kombinacji z kotłem parowym.

Wytwornice pary są zaprojektowane i przeznaczone do łączenia w zestawy dla uzyskania zwielokrotnionej wydajności, poprawy elastyczności i niezawodności układu, a także obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Szczególnie duże oszczędności uzyskuje się przy dużych dobowych i sezonowych wahaniach zapotrzebowania. Maksymalna wydajność zestawu umożliwia wytwarzanie pary w ilości 5500 kg/h, co zabezpiecza potrzeby większości małych i średnich przedsiębiorstw oraz wielu inwestorów instytucjonalnych.

Konstrukcja wytwornic przepływowych jest oparta na na minimalnej pojemności wodnej, dużej powierzchni wymiany cieplnej, małych gabarytach. Urządzenie wytwarza parę w czasie krótszym niż 5 minut startując ze stanu zimnego. Zastosowanie przetwornika częstotliwości umożliwia dostosowanie wydajności pary do zapotrzebowania przy zachowaniu wysokiej sprawności.

Do nietypowych walorów można zaliczyć precyzyjną regulację wilgotności pary: od pary mokrej, przez nasyconą, aż do przegrzanej. Pozwala to na sprostanie różnym wymogom procesów technologicznych, do których używana jest para.

Urządzenie jest kompletnie zmontowane, wyposażone, wstępnie uruchomione, wyregulowane i gotowe do pracy. Starannie dobrana automatyka kontrolna i zabezpieczająca umożliwia automatyczną pracę bez kontroli do 24 h, a także zdalne sterowanie i monitoring. Konstrukcja została opracowana z myślą o wygodnej obsłudze i konserwacji.

Para z naszej wytwornicy jest dopuszczona do kontaktu z żywnością (atest PZH) i posiada stałe parametry składu chemicznego oraz czystości, zależne tylko od jakości dostarczonej wody i odpowiedniej eksploatacji. Konstrukcja umożliwia zastosowanie zimnej wody uzdatnionej, czego nie dopuszczają inni producenci.

Produkt spełnia wymogi dyrektyw unijnych i jest oznaczony znakiem CE, posiada także wiele unikalnych rozwiązań technicznych, nie stosowanych u innych producentów. Warto nadmienić, że cena naszego produktu jest znacząco niższa od porównywalnego wyrobu zagranicznego.

Mogą pracować samodzielnie, w zestawach lub w kombinacji z kotłem parowym.

Wytwornice pary są zaprojektowane i przeznaczone do łączenia w zestawy dla uzyskania zwielokrotnionej wydajności, poprawy elastyczności i niezawodności układu, a także obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Szczególnie duże oszczędności uzyskuje się przy dużych dobowych i sezonowych wahaniach zapotrzebowania. Maksymalna wydajność zestawu umożliwia wytwarzanie pary w ilości 5500 kg/h, co zabezpiecza potrzeby większości małych i średnich przedsiębiorstw oraz wielu inwestorów instytucjonalnych.