Usługi

DIMICO Drogi i Mosty

DIMICO Drogi i Mosty Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w oparciu o swoją misję świadczy szeroki wachlarz usług zarówno w sektorze przygotowania jak i realizacji usług drogowych.

walecTraktując kompleksowo potrzeby inwestorów firma nasza:

 • projektuje drogi, place, parkingi, chodniki, oznakowania, pionowe i poziome,
 • wykonuje roboty budowlano-drogowe,
 • służy doradztwem i nadzoruje roboty z branży drogowej.

W podstawowy zakres działania naszej firmy wchodzą:

 • budowa dróg, placów, parkingów, chodników, wraz z robotami towarzyszącymi,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej a także wodociągowej,
 • roboty ziemne (makro- i mikroniwelacje terenów),
 • modernizacja, przebudowa, remonty obiektów istniejących,
 • prace awaryjne takie jak: zimowe utrzymanie dróg, budowa dróg tymczasowych i objazdów, usuwania awarii kanalizacji deszczowej,
 • kompleksowe badania laboratoryjne w zakresie budownictwa drogowego.

Odpowiadając na potrzeby klientów rozwijamy kolejne dziedziny. Wymienić tu można m.in.:

 • sprzedaż wyrobów własnych tj. wszelkiego rodzaju mas bitumicznych, kruszyw,
 • sprzedaż materiałów sypkich i galanterii drogowej,
 • wydzierżawienie środków transportowych, sprzętu specjalistycznego do robót ogólnobudowlanych, drogowych i inżynieryjnych,
 • naprawę środków transportowych i sprzętu budowlanego.

Obserwując rozwój rynku robót i usług, systematycznie rozwijamy i poszerzamy naszą ofertę.

Punktem zwrotnym w historii firmy, było wdrożenie technologii realizacji warstw ścieralnych i wyrównawczych z mieszanek mineralno-emulsyjnych MSK, układanych na zimno we współpracy z niemiecką firmą KRAUSE.
Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy i realizujemy technologie wzmacniania nawierzchni bitumicznych poprzez ich zbrojenie siatką stalową systemu BEKAERTA, przy zastosowaniu mikronawierzchni systemu KRAUSE. Technologia ta znakomicie nadaje się do wyeliminowania koleinowania się nawierzchni dróg, zwłaszcza w miejscach zatrzymywania się i ruszania pojazdów (np. skrzyżowania).

Dążąc do realizacji dróg o najwyższej jakości Przedsiębiorstwo nasze gwarantuje:

 • wysoką jakość wykonywanych robót,
 • terminowość realizacji,
 • atrakcyjny i optymalny koszt
 • bogata baza sprzętowo-transportowa (Spycharki gąsienicowe DT-100 TURBO).

Najlepszą rekomendacją jest dla nas zadowolenie naszych Klientów wynikające ze spełnienia ich oczekiwań.

Polecane: Tutaj znajdziesz regenerowane turbiny, w tym poszukiwaną turbina 1.9 tdi 110km.