Usługi

Dragon

Mamy przyjemność zaoferować Państwu profesjonalne usługi firmy windykacyjnej „DRAGON”. Działalność naszej firmy ma na celu poprawianie płynności finansowej podmiotów gospodarczych.

windykacjaFirma „DRAGON” specjalizuje się w:
– windykacji bezpośredniej
– prowadzeniu negocjacji i postępowań ugodowych
– przekazywaniu sprawy na drogę postępowania sądowego
– wspomaganiu egzekucji komorniczej

Gwarantujemy Państwu:
– kompleksową obsługę prawną i windykacyjną oraz wynikające z niej bezpieczeństwo naszych klientów
– działanie w oparciu o umowę rezultatu
– szybką i sprawną realizację powierzonych zadań

Doświadczenie pracowników firmy „DRAGON” pozwala na podjęcie skutecznych działań w celu odzyskania należności w każdej sytuacji istnienia długu wymagalnego i należycie udokumentowanego oraz poprawienie płynności finansowej Państwa Firmy.

Formy współpracy:

1. załatwienie sprawy w sposób polubowny – etap ten jest prowadzony przez doświadczonych i wyspecjalizowanych negocjatorów, którzy stosują działania psychologicznie motywujące dłużnika do spłaty zadłużenia.

2. przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego – w przypadku braku wystarczających rezultatów na etapie polubownym można skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

3. załatwienie sprawy w sposób polubowny z możliwością przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego – jest to najbardziej polecane rozwiązanie, gdyż obejmuje całą gamę narzędzi mobilizowania dłużnika do spłaty zobowiązania, począwszy od postępowania polubownego po postępowanie sądowe. Jest to zdecydowanie najbardziej atrakcyjna metoda walki z nierzetelnymi kontrahentami.

Polubowne załatwienie sporu

Załatwienie sprawy w sposób polubowny z możliwością przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, to najbardziej polecane rozwiązanie, gdyż obejmuje całą gamę narzędzi mobilizowania dłużnika do spłaty zobowiązania, począwszy od postępowania polubownego po postępowanie sądowe.

Jest to zdecydowanie najbardziej atrakcyjna metoda walki z nierzetelnymi kontrahentami.

Postępowanie sądowe

W wyjątkowych przypadkach – gdy szybkie odzyskanie należności w sposób polubowny okazuje się nadmiernie utrudnione-przekazujemy sprawę na drogę sądową do załatwienia w trybie postępowania nakazowego( art. 484 i n. k.p.c). Firma „DRAGON” dokonuje wszelkich niezbędnych czynności procesowych zmierzających do uzyskania tytułu wykonawczego, a w wypadku wyznaczenia rozprawy oferuje pomoc kompetentnych prawników.

W okresie od momentu doręczenia prawomocnego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności do czasu przekazania sprawy właściwemu komornikowi nadal prowadzimy rozmowy z dłużnikiem oraz ustalamy jego rzeczywisty majątek mając na celu odzyskanie wierzytelności.

Wspomaganie komornicze

Usługa ta umożliwia szybkie i skuteczne przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Specjaliści w tej dziedzinie ustalą majątek dłużnika i przygotują stosowny wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dalsze monitorowanie sprawy przez naszych pracowników pozwala na uniknięcie ryzyka umożenia postępowania komorniczego z powodu bezskuteczności egzekucji.