Usługi

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA

kolejPodstawowym celem działalności naszego, przedsiębiorstwa jest spełnienie wymagań klienta, ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego na wszystkich szczeblach zarządzania, usprawnianie organizacyjne i technologiczne świadczonych usług budowlanych, oraz zapewnienie, że ochrona środowiska jest przestrzegana. Należy dodać, że z uwagi na wysoki standard wykonania usług budowlano – montażowych nasza firma znajduje się w czołówce przedsiębiorstw o podobnym profilu. Naszą pozycję i zadowolenie klienta zawdzięczamy w ogromnym stopniu profesjonalizmowi naszych pracowników. Jestem głęboko przekonany, że lektura naszej strony da podstawy do stwierdzenia, że PRK S.A. sprosta nowym wyzwaniom i oczekiwaniom kontrahentów, a kolejne lata będą czasem dynamicznego rozwoju i umacniania jej pozycji.

Polityka Jakości

Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez PRK S.A. w Poznaniu usług jest jasno określona misja firmy, oraz wynikające z niej cele polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Misja firmy

Być liderem na polskim rynku w zakresie wykonawstwa kolejowych i drogowych systemów komunikacyjnych, mostów, wiaduktów i tuneli, oraz być firmą zorientowaną na Klienta i znaną z uwagi na ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego zgodnego z ekologią.

Polityka PRK S.A.

W naszych działaniach kierujemy się przyjętą Misją i Wartościami.
Zdobywamy uznanie Klientów oferując wysokiej jakości usługi budowlano – montażowe
w warunkach przyjaznych dla środowiska i pracowników.

Jakość – Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta i rozwijającą nowatorski model zarządzania poprzez:

 • podnoszenie satysfakcji Klienta
 • budowanie lojalności w relacjach z Klientami
 • budowanie jak najlepszych relacji między pracownikami, stałe podnoszenie kompetencji pracowników w
  zakresie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia, oraz zapewnienie im odpowiedniej
  infrastruktury i środowiska pracy
 • doskonalenie naszego wewnętrznego funkcjonowania

Środowisko – Świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko naturalne dążymy do minimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie zewnętrzne poprzez:

 • spełnienie wymogów prawnych ochrony środowiska
 • właściwą gospodarkę odpadami z uwzględnieniem segregacji bądź utylizacji
 • stosowanie materiałów i technologii nie mających negatywnego wpływu na środowisko
 • szkolenia pracowników podnoszących ich wiedzę w zakresie ekologii

Sprzęt do robót torowych

 • UWR-10 zgrzewarka do szyn podbijarki typu PLASSER (parametry zgrzewania)
 • dźwig EDK 300 – 50 T1
 • zgarniarka tłucznia
 • szlifierka do rozjazdów
 • wózki motorowe WM 15
 • wagony samowyładowcze
 • wagony do układki toru
 • wagony do cementu luzem
 • bramki układowe
 • suwnice bramowe

Sprzęt do robót ziemnych

 • koparki
 • ładowarki
 • spycharki
 • walce

Sprzęt budowlano – drogowy

 • betonomieszarki samochodowe
 • młoty wyburzeniowe
 • zagęszczarki gruntu
 • wibratory wgłębne
 • listwy wibracyjne
 • zacieraczki do betonu

Sprzęt technologiczny

 • samochody – wywrotki
 • sam. niskopodwoziowy IVECO
 • przyczepy i naczepy samochodowe
 • samochody dostawcze
 • samochody skrzyniowe
 • dźwigi samochodowe 10-35 T
 • samoch. podnośniki montażowe