Publicystyka

Telepraca – biznes w internecie

zdalnaWiele osób po stracie pracy jest rozbitych, szczególnie gdy przez długi okres czasu nie możne znaleźć nowego zatrudnienia. Niestety obecne czasy nie są sprzyjające w tym zakresie i taka sytuacja dotyka coraz większych rzesz ludzi. Utrzymująca się recesja zmusza wiele firm do wprowadzania ostrych oszczędności odbijających się właśnie masowymi zwolnieniami. Biorąc pod uwagę złożoność tego co się dzieje, nie można stać biernie i „szukać” nowej pracy.Niezbędne jest wykazanie się inicjatywą. Tylko dzięki nietuzinkowości można zacząć zarabiać na utrzymanie. Właśnie w tym celu wiele osób skierowało swoją uwagę na internet.

Telepraca jest to coś co może rozwiązać wiele problemów ekonomicznych. Bez różnicy, czy będzie to praca na etat, czy na własny rozrachunek, w każdym przypadku możne przynieść całkiem spory dochód. Oczywiste jest jednak, że zarobki zawsze są zależnie od zaangażowania. Zatem, jeśli komuś zależy na prawdziwej niezależności finansowej, powinien wybrać drogę otworzenia własnej działalności gospodarczej. Duże pole do popisu dają w tym wypadku dotacje z Unii Europejskiej lub programy wsparcia oferowane przez Urzędy Pracy. W tym drugi przypadku bezrobotni mogą liczyć na otrzymanie bezzwrotnej dotacji na otworzenie własnej firmy. Oczywiście głównym celem takiej firmy może być zarabianie przez internet. Z wyborem pomysłu na realizację tego nie będzie większych problemów. Wielkość internetu powoduje, że jest nieograniczona liczba sposobów prowadzenia w nim interesów. Przykładowo bardzo popularnym kierunkiem działania jest reklama w internecie. Biorąc pod uwagę potrzeby jest to naprawdę chłonna gałąź, która posiada niemały potencjał.

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,  pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania – zdalnie.