Przemysł

Przenośniki ślimakowe osadu i wapna

przenosnikPWW ELTECH to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. To pozwoliło jej uzyskać stabilną pozycję rynkową. Przedsiębiorstwo produkuje przenośniki ślimakowe osadu i wapna typu PSP- 110,PSP- 160, PSP- 200, PSP- 250, o długościach od 1,5m do 8,0m.

Budowa i zasada działania urządzenia

  • koryto z zsypem; koryto przenośnika ślimakowego wykonane jest z blachy kwasoodpornej. Na końcu koryta znajduje się zsyp. W przedniej części przyspawana jest blacha mocująca łącznik. W dnie koryta, w końcowej jego części, nawiercony jest otwór do odprowadzania wody lub odcieku.
  • pokrywa z zsypem; koryto ślimaka wraz ze znajdującym się w jego wnętrzu ślimakiem, od góry przykryte jest przykręcaną pokrywą. Materiał, który ma być transportowany jest podawany do przenośnika poprzez otwór w pokrywie, znajdujący się w części początkowej koryta zwany koszem zasypowym. Po podaniu materiału do otworu ,transportowany jest on przez obracający się ślimak ku części zsypowej koryta.
  • ślimak z łącznikiem; zasadniczym elementem przenośnika ślimakowego jest ślimak, który jest spiralą bezwałową ( posiada tylko jeden punkt podparcia przy napędzie). Od strony napędu posiada tarczę przyspawaną prostopadle do osi obrotu. Przy pomocy tej tarczy skręcony jest za pomocą śrub z tarczą wału napędowego, który osadzony jest na łożyskach i uszczelniony pierścieniem. Skok i średnica ślimaka zależą od rodzaju transportowanego materiału i typu przenośnika. Ponieważ ślimak swobodnie leży w korycie zawsze następuje tarcie pomiędzy ślimakiem a wewnętrzną powierzchnią koryta. Z tego powodu koryto zabezpieczone jest wymienną wykładziną. Wykładziny wykonane są z polipropylenu (ze względu na wytrzymałość wykładziny na ścieranie i temperaturę do 120 stopni).
  • zespół napędowy składa się z przekładni ślimakowej z silnikiem. Przekładnia osadzona jest na osi napędowej i zamknięta pokrywą za pomocą śrub.
  • sterowanie; przenośnik ślimakowy pracuje w układzie automatycznego sterowania w sprzężeniu z urządzeniami towarzyszącymi w danym ciągu. Załącza się cyklicznie i zgodnie współdziała z urządzeniami towarzyszącymi np. prasą taśmową do odwadniania osadów.