Usługi

Wywiad gospodarczy

firmaCoraz więcej firm oferuje usługi w dziedzinie wywiadu gospodarczego, polegające na zbieraniu i udostępnianiu informacji o firmach krajowych i zagranicznych, a także o osobach fizycznych.
Celem ich działań jest dostarczanie Klientowi informacji pozwalających ograniczyć ryzyko gospodarcze i optymalizować proces podejmowania decyzji handlowych, kredytowych i kooperacyjnych. W swojej działalności docierają do instytucji, urzędów, firm, miejsc i środowisk uzyskując informacje, dla innych niemożliwe do uzyskania.
W realizacji powierzonych im zadań wywiadownie wykorzystują wszelkie możliwe źródła informacji. Posiadaj ą własną bazę danych.
Ich atutem są przeszkoleni i doświadczeni pracownicy działający na terenie całego kraju, z także za granicą, wyróżniający się doskonałą znajomością metod pozyskiwania danych, weryfikacji i oceny informacji.

Dzięki ich raportom można uzyskać m.in. następujące informacje:

 •      sprawdzenie wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej osób lub firm,
 •       rozpoznanie struktury organizacyjnej, stosunków własnościowych i personalnych, charakteru i przedmiotu działalności przedsiębiorstwa i jego historii,
 •       sprawdzenie firmy w ramach kontroli prawidłowości kredytowania, zaciągniętych kredytach i ich zabezpieczeniu, wywiązywania się z zobowiązań płatniczych (podatki, cła, ZUS, itp.),
 •       analiza rynku i sektorów gospodarczych,
 •       ustalenie danych dla przygotowania strategii negocjacyjnych oraz planów
 •       reorganizacji dotyczących fuzji lub wcieleń,
 •       identyfikacja partnerów, podwykonawców, wierzycieli i konkurencji,
 •       ocena sytuacji finansowej, marketingowej z uwzględnieniem sposobów dystrybucji i sprzedaży,
 •       ustalenie składników majątkowych przedsiębiorcy (ruchomości i nieruchomości) i źródeł ich finansowania,
 •       wskazanie banków obsługujących firmę,
 •       dane biograficzne i osobopoznawcze o sprawdzanej osobie, jej powiązaniach,
 •       opinii w środowisku, sytuacji rodzinnej, itp.,

Stopień uszczegółowienia raportu zależy od potrzeb, charakteru zlecenia i oczekiwań Klienta.
Działania wywiadowni gospodarczych pozwalają ustrzec się przed nieuczciwymi partnerami biznesowymi. zapewniamy ochronę interesów gospodarczych przed obcą penetracją.
Firmy służą doradztwem i szkoleniami w zakresie zabezpieczania tajemnic handlowych. Każdą sprawę traktują indywidualnie

Czytaj więcej o wywiadzie gospodarczym