Aktualności

Jednostki certyfikujące w Polsce

Jednostki certyfikujące ISO przede wszystkim świadczą usługi certyfikacji, weryfikacji, oceny oraz szkolenia firm pragnących osiągnąć zgodność z wymogami zasad ISO.

BHP – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy [wg PN-N-18001]

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 26; 81-346 Gdynia
tel.(058) 666-50-20
fax. (058) 666-50-08
e-mail:bvqi@pl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa
tel.(022) 623-46-40
fax. (022) 623-43-86
e-mail:bamia@ciop.pl
www.ciop.pl

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21; 02-674 Warszawa
tel.022) 607-06-10
fax. (022) 607-06-11
e-mail:biuro@dqs.pl
www.dqs.pl

Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca
pl. Gwarków 1: 40-166 Katowice
tel.(032) 259-23-51
fax. (032) 259-22-09
e-mail:d.stefaniak@gig.katowice.pl
www.gig.katowice.pl

ISOQAR CEE Sp. z o.o.
ul. Wawozowa 11; 02-796 Warszawa
tel. 22 649 76 64
fax: 22 349 95 62
e-mail: isoqar@isoqar.pl
www.isoqar.pl

NIS-ZERT Polska Sp. z o.o.
NIS-ZERT Polska Sp. z o.o. Oddział Płock ul. Otolińska 21; 09-407 Płock
tel.(024) 262-53-28
fax. (024) 262-53-28
e-mail:nis-zert@plock.home.pl
www.nis-zert.pl

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
ul. Jasna 31; 44-122 Gliwice
tel.(032) 239-44-82; (032) 239 44 83
fax. (032) 239-44-87
e-mail:biuro@obac.com.pl
www.obac.com.pl

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia
tel.(058) 661-82-01
fax. 058) 661-82-11
e-mail:pihz@pihz-certyfikacja.pl
www.pihz-certyfikacja.pl

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
ul. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk
tel.058) 751-12-73
fax. (058) 341-77-69
e-mail:pc@prs.pl
www.prs.pl

Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław
tel.(071) 372-55-74
fax. (071) 372-55-74
e-mail:biuro@pcc-cert.pl
www.pcc-cert.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.
Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23a; 02-699 Warszawa
tel.(022) 464-54-08
fax. (022) 464-54-59
e-mail:cert.sys@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

TUV Nord Polska Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca Systemy TŰV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
tel.032) 207-22-47
fax. (032) 207-21-37
e-mail:m.podawca@rwtuv.pl
www.rwtuv.pl

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel.(022) 846-79-99
fax. (022) 868-37-42
e-mail:post@pl.tuv.com
www.pl.tuv.com

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
tel.(022) 572-21-20
fax. (022) 572-21-29
e-mail:cert@udt.gov.pl
www.udt.gov.pl

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
ul. Nowowiejska 26; 02-010 Warszawa
tel.(022) 583-04-50(022); 583-04-52
fax. (022) 583-04-65
e-mail:zaklad@zsjz.pl
www.zsjz.pl

EMS – system zarządzania środowiskowego [wg PN-EN ISO 14001]

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 26; 81-346 Gdynia
tel.(058) 666-50-20
fax. (058) 666-50-08
e-mail:bvqi@pl.bureauveritas.com
www.bvqi.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa
tel.(022) 623-46-40
fax. (022) 623-43-86
e-mail:bamia@ciop.pl
www.ciop.pl

DEKRA Certification Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23; 50-424 Wrocław
tel.(071) 780-47-77
fax. (071) 780-47-79
e-mail:poczta@dekra-certification.pl
www.dekra-certification.pl

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21; 02-674 Warszawa
tel.022) 607-06-10
fax. (022) 607-06-11
e-mail:biuro@dqs.pl
www.dqs.pl

Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58; 00-876 Warszawa
tel.(022) 520-18-90
fax. (022) 520-18-90
e-mail:glc-bs@gl-group.com
www.gl-group.com/glc

Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice
tel.(032) 259-23-51
fax. (032) 259-22-09
e-mail:d.stefaniak@gig.katowice.pl
www.gig.katowice.pl

ISOQAR CEE Sp. z o.o.
ul. Wawozowa 11; 02-796 Warszawa
tel. 22 649 76 64
fax: 22 349 95 62
e-mail: isoqar@isoqar.pl
www.isoqar.pl

NIS-ZERT Polska Sp. z o.o.
NIS-ZERT Polska Sp. z o.o. Oddział Płock ul. Otolińska 21; 09-407 Płock
tel.(024) 262-53-28
fax. (024) 262-53-28
e-mail:nis-zert@plock.home.pl
www.nis-zert.pl

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
ul. Jasna 31; 44-122 Gliwice
tel.(032) 239-44-82; (032) 239-44-83
fax. (032) 239-44-87
e-mail:biuro@obac.com.pl
www.obac.com.pl

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 10/4; 40-038 Katowice
tel.(032) 256-28-33
fax. (032) 256-28-33
e-mail:sekretariat@akademiacert.pl
www.akademiacert.pl

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia
tel.(058) 661-82-01
fax. 058) 661-82-11
e-mail:pihz@pihz-certyfikacja.pl
www.pihz-certyfikacja.pl

Polski Rejestr Statków S.A. Biuro Certyfikacji
ul. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk
tel.058) 751-12-73
fax. (058) 341-77-69
e-mail:pc@prs.pl
www.prs.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23a; 02-699 Warszawa
tel.(022) 464-54-08
fax. (022) 464-54-59
e-mail:cert.sys@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. ul. Poleska 61; 15-467 Białystok
tel.(085) 654-46-65
fax. (085) 654-46-65
e-mail:swojtunik@centrumcertyfikacji.pl
www.centrumcertyfikacji.pl

Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław
tel.(071) 372-55-74
fax. (071) 372-55-74
e-mail:biuro@pcc-cert.pl
www.pcc-cert.pl

Transportowy Dozór Techniczny
Jednostka Certyfikująca TDT-CERT
ul. Chałubińskiego 4; 00-928 Warszawa
tel.(022) 630-14-30
fax. (022) 630-14-31
e-mail:info@tdt.pl
www.tdt.pl

TUV Nord Polska Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca Systemy TŰV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
tel.032) 207-22-47
fax. (032) 207-21-37
e-mail:m.podawca@rwtuv.pl
www.rwtuv.pl

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel.(022) 846-79-99
fax. (022) 868-37-42
e-mail:post@pl.tuv.com
www.pl.tuv.com

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
tel.(022) 572-21-20
fax. (022) 572-21-29
e-mail:cert@udt.gov.pl
www.udt.gov.pl

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
ul. Nowowiejska 26; 02-010 Warszawa
tel.(022) 583-04-50(022) 583-04-52
fax. (022) 583-04-65
e-mail:zaklad@zsjz.pl
www.zsjz.pl

FSMS- System zarządzania bezpieczeństwem żywności

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa
tel.(022) 623-46-40
fax. (022) 623-43-86
e-mail:bamia@ciop.pl
www.ciop.pl

ISOQAR CEE Sp. z o.o.
ul. Wawozowa 11; 02-796 Warszawa
tel. 22 649 76 64
fax: 22 349 95 62
e-mail: isoqar@isoqar.pl
www.isoqar.pl

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia
tel.(058) 661-82-01
fax. 058) 661-82-11
e-mail:pihz@pihz-certyfikacja.pl
www.pihz-certyfikacja.pl

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
ul. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk
tel.058) 751-12-73
fax. (058) 341-77-69
e-mail:pc@prs.pl
www.prs.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.
Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23a; 02-699 Warszawa
tel.(022) 464-54-08
fax. (022) 464-54-59
e-mail:cert.sys@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel.(022) 846-79-99
fax. (022) 868-37-42
e-mail:post@pl.tuv.com
www.pl.tuv.com

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
ul. Nowowiejska 26; 02-010 Warszawa
tel.(022) 583-04-50; (022) 583-04-52
fax. (022) 583-04-65
e-mail:zaklad@zsjz.pl
www.zsjz.pl

ZETOM-CERT Sp z o.o.
ul. Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa
tel.022) 339-01-48; (022) 339-01-49
fax. (022) 843-89-09
e-mail:zetom-cert@zetom-cert.com.pl
www.zetom-cert.com.pl

ISMS – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
ul. Nowowiejska 26; 02-010 Warszawa
tel.(022) 583-04-50; (022) 583-04-52
fax. (022) 583-04-65
e-mail:zaklad@zsjz.pl
www.zsjz.pl

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 26; 81-346 Gdynia
tel.(058) 666-50-20
fax. (058) 666-50-08
e-mail:bvqi@pl.bureauveritas.com
www.bvqi.pl

ISOQAR CEE Sp. z o.o.
ul. Wawozowa 11; 02-796 Warszawa
tel. 22 649 76 64
fax: 22 349 95 62
e-mail: isoqar@isoqar.pl
www.isoqar.pl

TUV Nord Polska Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca Systemy TŰV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
tel.032) 207-22-47
fax. (032) 207-21-37
e-mail:m.podawca@rwtuv.pl
www.rwtuv.pl

Produkcja i przetwórstwo metodami ekologicznymi (rolnictwo ekologiczne)

AGRO BIO TEST Sp. z o. o.
ul. Nowoursynowska; 16602-287 Warszawa
tel./fax (0-22) 847-87-39
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
www.agrobiotest.pl/

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Narbutta 3 A m 1; 02-564 Warszawa
tel. (0-22) 499-53-66
fax. (0-22) 499-53-67
tel/fax (0-23) 679-70-90
e-mail: bioekspert@bioekspert.waw.pl
www.bioekspert.waw.pl/

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków
tel/fax (0-12) 430-36-06
e-mal: sekretariat@biocert.pl
www.biocert.pl

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
ul. Baśki 2; 05-126 Nieporęt
tel. 0695 599 886; 0668 410 227
fax. (022) 774 88 40
e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl
www.agroeko.com.pl/

COBICO Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 77; 31-559 Kraków
tel. (0-12) 630-90-90
fax (0-12) 416-36-46
e-mail: cobico@cobico.pl
www.cobico.pl/

Control Union Poland Sp. z o.o.
ul. Wielka Odrzańska 31/2; 70-535 Szczecin
tel. (091) 489-50-02
fax. (091) 488-23-47
e-mail:akolodziej@controlunion.com

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
Dąbrowica 185 P; 21-008 Tomaszowice
ul. Irysowa 12/2; 20-834 Lublin
tel. (0-81) 742-68-64
fax (0-81) 742-83-14
e-mail: biuro@ekogwarancja.pl
www.ekogwarancja.pl/

Jednostka Certyfikująca PNG
PNG Sp. z o.o.
Zajączków koło Kielc; 26-065 Piekoszów
tel. (0-41) 306-40-00
tel/fax: (0-41) 306-48-11 do 14
e-mail: png@ecofarm.pl
www.png.ecofarm.pl/

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa
tel. (022) 647-07-22
fax. (022) 647-11-09
cert.wyr@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 83; 01-233 Warszawa
tel: (22) 329-22-22; 329-22-03
fax: (22) 329-22-20
e-mail: sgs.poland@sgs.com
eko@sgs.com
www.pl.sgs.com

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel. (022) 846-79-99; 846-51-63 fax. (022) 868-37-42
e-mail: post@pl.tuv.com
www.tuv.pl

Produkty rolne i środki spożywcze, produkty tradycyjne i regionalne

PNG Sp. z o.o. Jednostce Certyfikującej PNG w Zajączkowie
numer identyfikacyjny OZ/jc-01/2006/PL
26-065 Piekoszów
tel. +48 41 306 40 00
tel./fax: +48 41 306 48 11 do 14
www.png.ecofarm.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie
numer identyfikacyjny OZ/jc-02/2006/PL
ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa
tel. +48 22 464 52 00
www.pcbc.gov.pl

COBICO Sp. z o.o.
numer identyfikacyjny OZ/jc-03/2007/PL
ul. Grzegórzecka 77; 31-559 Kraków tel. +48 12 632 35 71; +48 12 630 90 90
fax: +48 12 416 36 46
www.cobico.pl

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
numer identyfikacyjny OZ/jc-04/2007/PL
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków
tel./fax: +48 12 430 36 06
www.biocert.pl

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
numer identyfikacyjny OZ/jc-05/2008/PL
ul. Baśki 2; 05-126 Nieporęt
tel. 0 695 599 886, 0 668 410 227
fax: +48 22 774 88 40
www.agroeko.h2.pl

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
numer identyfikacyjny OZ/jc-06/2008/PL
ul. 17 Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel. +48 22 846 79 99
fax: +48 22 868 37 42
www.tuv.com/pl

QMS Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 26; 81-346 Gdynia
tel.(058) 666-50-20
fax. (058) 666-50-08
e-mail:bvqi@pl.bureauveritas.com
www.bvqi.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania
ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa
tel.(022) 623-46-40
fax. (022) 623-43-86
e-mail:bamia@ciop.pl
www.ciop.pl

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET”
Jednostka Certyfikująca
ul. Marywilska 42B; 03-042 Warszawa
tel.(022) 811-02-81; (022) 811-46-55
fax. (022) 811-24-79
e-mail:certyfikacja@cebet.waw.pl
www.cebet.waw.pl

DEKRA Certification Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23; 50-424 Wrocław
tel.(071) 780-47-77
fax. (071) 780-47-79
e-mail:poczta@dekra-certification.pl
www.dekra-certification.pl

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21; 02-674 Warszawa
tel.022) 607-06-10
fax. (022) 607-06-11
e-mail:biuro@dqs.pl
www.dqs.pl

Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58; 00-876 Warszawa
tel.(022) 520-18-90
fax. (022) 520-18-90
e-mail:glc-bs@gl-group.com
www.gl-group.com/glc

Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Certyfikująca
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice
tel.(032) 259-23-51
fax. (032) 259-22-09
e-mail:d.stefaniak@gig.katowice.pl
www.gig.katowice.pl

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Certyfikacji
ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa
tel.(022) 843-27-03
fax. (022) 843-27-03
e-mail:cz.ilcewicz@imbigs.org.pl
www.imbigs.org.pl

Instytut Nafty i Gazu Biuro Certyfikacji
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków
tel.(012) 430-38-64
fax. (012) 421-00-50
e-mail:lubiniecka@inig.pl
www.inig.pl

Instytut Spawalnictwa
Ośrodek Certyfikacji
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice
tel.032) 231-00-11
fax. (032) 231-46-52
e-mail:certyfikacja@is.gliwice.pl
www.is.gliwice.pl

Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
tel.(022) 579-61-67; (022) 579-61-68
fax. (022) 579-62-95
e-mail:certyfikacja@itb.pl
www.itb.pl

ISOCERT Sp. z o.o.
ul. Mińska 38; 54-610 Wrocław
tel.(071) 349-23-28
fax. (071) 349-23-28
e-mail:biuro@isocert.pl
www.isocert.pl

ISOQAR CEE Sp. z o.o.
ul. Wawozowa 11; 02-796 Warszawa
tel. 22 649 76 64
fax: 22 349 95 62
e-mail: isoqar@isoqar.pl
www.isoqar.pl

KEMA Quality Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodna 64; 00-872 Warszawa
tel.(022) 654-43-10; (022) 654-43-20
fax. (022) 620-43-29
e-mail:kema@kema.pl
www.kema.pl

NIS-ZERT Polska Sp. z o.o.
NIS-ZERT Polska Sp. z o.o. Oddział Płock
ul. Otolińska 21; 09-407 Płock
tel.(024) 262-53-28
fax. (024) 262-53-28
e-mail:nis-zert@plock.home.pl
www.nis-zert.pl

NEPCon Sp. z o.o.
Biuro Certyfikacji
ul. Czapińskiego 3/311; 30-048 Kraków
tel.(012) 295-03-73; (012) 295-03-77
fax. (012) 295-03-74
e-mail:poland@nepcon.net
www.nepcon.net

Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
ul. Jasna 31; 44-122 Gliwice
tel.(032) 239-44-82; (032) 239-44-83
fax. (032) 239-44-87
e-mail:biuro@obac.com.pl
www.obac.com.pl

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „PREDOM-OBR”
Biuro Certyfikacji PREDOM-OBR
ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa
tel.(022) 846-18-26
fax. (022) 846-19-05
e-mail:obr@predom.com.pl
www.predom.com.pl

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 10/4; 40-038 Katowice
tel.(032) 256-28-33
fax. (032) 256-28-33
e-mail:sekretariat@akademiacert.pl
www.akademiacert.pl

Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia
tel.(058) 661-82-01
fax. 058) 661-82-11
e-mail:pihz@pihz-certyfikacja.pl
www.pihz-certyfikacja.pl

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
ul. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk
tel.058) 751-12-73
fax. (058) 341-77-69
e-mail:pc@prs.pl
www.prs.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.
Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23a; 02-699 Warszawa
tel.(022) 464-54-08
fax. (022) 464-54-59
e-mail:cert.sys@pcbc.gov.pl
www.pcbc.gov.pl

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Poleska 61; 15-467 Białystok
tel.(085) 654-46-65
fax. (085) 654-46-65
e-mail:swojtunik@centrumcertyfikacji.pl
www.centrumcertyfikacji.pl

Q&R; Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 2d; 20-806 Lublin
tel.(081) 740-85-11
fax. (081) 740-85-11
e-mail:biuro@qrpolska.pl
www.qrpolska.pl

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 83; 01-233 Warszawa
tel.(022) 329-22-22
fax. (022) 329-22-20
www.pl.sgs.com

TUV Nord Polska Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca Systemy TŰV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice
tel.032) 207-22-47
fax. (032) 207-21-37
e-mail:m.podawca@rwtuv.pl
www.rwtuv.pl

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 56; 02-146 Warszawa
tel.(022) 846-79-99
fax. (022) 868-37-42
e-mail:post@pl.tuv.com
www.pl.tuv.com

Transportowy Dozór Techniczny
Jednostka Certyfikująca TDT-CERT
ul. Chałubińskiego 4; 00-928 Warszawa
tel.(022) 630-14-30
fax. (022) 630-14-31
e-mail:info@tdt.pl
www.tdt.pl

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT
ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
tel.(022) 572-21-20
fax. (022) 572-21-29
e-mail:cert@udt.gov.pl
www.udt.gov.pl

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
ul. Nowowiejska 26; 02-010 Warszawa
tel.(022) 583-04-50; (022) 583-04-52
fax. (022) 583-04-65
e-mail:zaklad@zsjz.pl
www.zsjz.pl

ZETOM-CERT Sp z o.o.
ul. Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa
tel.022) 339-01-48(022) 339-01-49
fax. (022) 843-89-09
e-mail:zetom-cert@zetom-cert.com.pl
www.zetom-cert.com.pl