Przemysł

Urządzenia filtracyjne ELKES-W

urzadzenie filtracyjneELKES-W umieszczony w zestawie i współpracuje z następującymi urządzeniami:

Urządzenie przeznaczone jest do odwadniania osadów będących homogenicznymi zawiesinami wodnymi o zawartości części stałych mieszczących się w przedziale 1-2,5%, co odpowiada uwodnieniu 97,5-99%. Urządzenie filtrujące ELKES-W zaprojektowane zostało jako ostatni etap ciągu obróbki ścieków komunalnych lub przemysłowych, o maksymalnej przepustowości 250 kg suchej masy na dobę.

Opis techniczny i zasada działania

Proces odwadniania osadów zachodzi w workach z tkaniny filtrującej na konstrukcji ze stali nierdzewnej.

Urządzenie produkowane jest w trzech odmianach asortymentowych. Sterowanie procesem odwadniania, napełnianie i dopełnianie worków mogą być wyłącznie ręcznie (typ ELKES-W2P), półautomatyczne (ELKES-W2G) lub automatyczne (ELKES-W2 do ELKES-W12) z filtracją wspomaganą nadciśnieniem. Ośrodkiem sterującym w tych workownicach jest mikroprocesor współpracujący z pneumatyczną aparaturą wykonawczą. Pakowanie i filtracja przebiegają w sposób cykliczny, pozwalający na maksymalne wykorzystanie worków.

W konstrukcji zestawu filtracyjnego ELKES-W wyróżnia się trzy podzespoły:

  1. Komora mieszania osadu z flokulantem, czyli tak zwany mikser. Ilość podawanego osadu reguluje zawór pneumatyczny 1.
  2. Komora nadawcza zakończona na dole lejami nadawczymi wymieszanego osadu. Na jej obudowie umieszczony jest reduktor, który nie pozwala na przekroczenie bezpiecznego ciśnienia (tj.0,2-0,3 bar).
  3. Komora filtrów workowych wraz z wanną obciekową.

Proces odwadniania przebiega następująco. Znajdujący się w zbiorniku osad za pomocą pompy tłoczony jest rurociągiem 1 i przez sterowany pneumatycznie zawór trafia do miksera. Tam następuje jego zmieszanie z podawanym ze zbiornika polielektrolitu flokulantem. Po zmieszaniu osad trafia do komory nadawczej. W niej następuje rozprowadzenie osadu do lejów nadawczych filtrów workowych.

Napełnienie worków osadem trwa do momentu ich pełnego wypakowania. Wtedy sonda poziomu maximum wyłącza pompę, a dalsze filtrowanie osadu w workach; jest wspomagane nadciśnieniem. Po upakowaniu zagęszczonego osadu i odcieknięciu filtratu, sonda poziomu minimum uruchamia cykl; nadawanie osadu, napełnianie filtrów workowych – który trwa do osiągnięcia pełnego poziomu maksimum.

Cykl ten powtarza się i jest kontynuowany aż do całkowitego wykorzystania pojemności worków filtracyjnych

Przedostający się z worków filtrat jest zbierany w wannie obciekowej, skąd króćcem Ø100 spływa grawitacyjnie i zawracany jest do etapu biologicznego w oczyszczalni.

Typ modułu
Wymiary [mm]
A
B
C
D
E
F
ELKES W2
1049
550
1385
280
1320
340
ELKES W3
1494
550
1385
280
1320
340
ELKES W6
1494
1100
1360
305
1320
340
ELKES W12
2994
1100
1360
305
1320
340