Publicystyka

Pozyskiwanie pracowników ze wschodu

pracaDla pracodawców poszukujących pracowników na okres dłuższy lub też posiadających własne zaplecze socjalno-kadrowe, korzystniejszym może okazać się zatrudnienie obcokrajowca bezpośrednio w firmie. Usługi pozyskiwania mają wówczas charakter wybiórczy – zapewniają wsparcie w tych sekcjach, którymi nie dysponuje sam pracodawca.
Na zlecenie pracodawcy wyspecjalizowane firmy dokonują rekrutacji i selekcji pracowników o określonych kwalifikacjach, a następnie wykonują czynności zmierzające do legalizacji ich pobytu i pracy w Polsce.
Nawiązanie umowy o pracę oraz opieka socjalna leżą wówczas po stronie zakładu pracy. Cudzoziemiec zatrudniony w przedsiębiorstwie podlega takim samym przepisom prawa pracy jak polski pracownik.
Jedna z tych firm naświetliła nam

etapy realizacji zleceń w zakresie pozyskiwania pracowników ze Wschodu:

 1. Rozpoznanie potrzeb zakładu pracy:
  • Stworzenie opisu stanowiska pracy oraz kwalifikacji poszukiwanych pracowników,
  • Określenie poziomu wynagrodzeń dla poszukiwanego pracownika,
  • Określenie sposobu współpracy (leasing lub przekazanie pracownika),
 2. Rekrutacja i selekcja pracowników:
  • W zależności od potrzeb pracodawcy przekazujemy zlecenie do naszych biur na Ukrainie, Mołdawii bądź do naszych przedstawicieli w Nepalu, Indiach lub Chinach,
  • Nasi partnerzy poszukują pracowników o określonych kwalifikacjach, dokonując również wstępnej selekcji.
  • W przypadku specjalistów wykonujemy również testy kwalifikacji, i (jeżeli są wymagane) testy językowe,
  • Na dodatkowe zlecenie pracodawcy istnieje również możliwość osobistego sprawdzenia kwalifikacji pracowników poprzez wykonanie praktycznych testów zanim przyjadą oni do Polski (testy w kraju kandydata),
  • Po wybraniu kandydatów przez nasze zagraniczne biura, ich aplikacje są przekazane do naszych konsultantów w Polsce, którzy dokonują analizy dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • Pracodawca otrzymuje aplikacje wybranych kandydatów i podejmuje ostateczną decyzję o ich zatrudnieniu.
 3. Legalizacja pobytu i pracy kandydata w Polsce – nasza agencja w imieniu pracodawcy dokonuje wszystkich formalności, od zezwolenia na pracę po prawo pobytu. W zależności od kraju, z którego przyjeżdża kandydat, procedura legalizacji trwa od dwóch tygodni (dla Ukrainy, Rosji i Białorusi) do trzech miesięcy (dla pozostałych krajów Europy Wschodniej i Azji).

Jak powiedział prezes firmy (dane ukryte): „W naszych działaniach kładziemy wysoki nacisk na jakość wykonywanych przez nas usług. Poszukiwani przez nas pracownicy są dokładnie sprawdzani pod kątem umiejętności i kwalifikacji określonych przez pracodawcę. Jeżeli jednak w pierwszym miesiącu pracy okaże się, że pracownik mimo wszystko nie spełnia oczekiwań naszego klienta, poszukujemy w jego miejsce kolejnego kandydata, a klient nie jest obciążony dodatkowymi kosztami. ”